Фискални устройства за вграждане в автомати на самообслужване

Нашите предложения

ФУВАС DPS-65 KL

276,00 лв

Детайли

Фискалните устройства за вграждане в автомати на самообслужване (ФУВАС) автоматично отчитат продажбите от кафе машини, автомивки на самообслужване, автомати за напитки, закуски, цигари и други стоки. ФУВАС регистрира продажбата от автомата на самообслужване без да отпечатва  фискален бон на хартен носител. Веднъж в денонощието ФУВАС автоматично приключва с дневен финансов отчет. Предлагаме Ви ФУВАС на водещи производители. Всички ФУВАС отговарят на последните изисквания на българското законодателство. На нашия уебсайт ще откриете най-търсените и най-добрите ФУВАС на българския пазар, а "Технотрейд сервиз" ООД ще Ви осигури конкурентни цени.

Наши партньори

"ДАТЕКС" ООД

"Фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване - ФУВАС
Възможностите на DATECS DPS-65 KL са съобразени с изискванията за финансова отчетност на про­даж­би­те на сто­ки (про­даж­ба на сту­де­ни и топ­ли на­пит­ки, хра­ни, иг­рач­ки и дру­ги), из­вър­ш­ва­ни чрез ав­то­ма­ти на са­мо­об­с­луж­ва­не.
ФУВАС отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за лицата, извършващи продажби чрез автомати за самообслужване, така и за нуждите на органите по приходите."

Данъчен терминал Вграден
Фискална памет 1825 отчета
Департаменти до 9
Артикули до 120
Ресто, отстъпки и надбавки ДА (Ресто)
Плащания В брой
Режим на работа Вграден в устройство на самообслужване
Оператори 8
Клиентски дисплей LCD графичен, 2 реда по 16 знака
КЛЕН SD карта, 4GB
Свързаност RS-232С - 1 бр., конфигурируем за връзка с PC или външен, терминал тип DATECS DP-65 TR.
Съвместимост с устройства Монетници със следните протоколи за комуникация: Executive, Paralell (10 pin), MDB
Захранване Адаптер DC 9V/1000mA
Батерия NiMH 3.6V 40mA/h
Размери Ш х Д х В в мм 148/148/31мм (ширина/дължина/височина)-кутия за main board, 120/24/50мм (ширина/дължина/височина)-дисплей
Тегло 0,920 кг (с индикация)
Работни условия 0 °C to +45 °C / 5 to 90% RH
Условия за съхранение -20 °C to +50 °C / 5 to 90% RH