Електронен подпис

Уважаеми клиенти, временно не предлагаме елктронен подпис eSign!

Електронен подпис (КЕП, УКЕП, УЕП) е предназначен за защитата на електронни документи от фалшификация. Издава се от сертифициращ орган - доставчик на удостоверителни услуги и съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Електронните подписи могат да бъдат проверявани в специални регистри. На практика това е математическа функция, получена в резултат на криптографска обработка на информацията, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна по пътя между изпращането и получаването (запазена е нейната цялост). Електронните подписи се използват навсякъде, където се обменя важна информация по електронен път.

Електронният подпис е средство за подписване на електронни документи от името на физическо или юридическо лице. Можете да подписвате документи, договори, електронна поща, банкови транзакции, файлове и други от свое име или от името на фирма.

eSign е търговската марка на "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД за удостоверителни услуги. С eSign удостоверителни услуги си осигурявате достъп до електронно-административните услуги, предоставяни от органите на държавното и местно управление, достъп до онлайн банкиране, високо ниво на сигурност в комуникацията Ви в интернет, възможност за криптиране на документи, които могат да Ви послужат за реализиране и на различни вътрешнофирмени цели.
Удостоверенията се издават с период на валидност 1 или 3 години.