Електронен подпис

електронен подпис InfoNotary

Електронен подпис (КЕП, УКЕП, УЕП) е предназначен за защитата на електронни документи от фалшификация.  Удостоверява самоличността на подписващото лице и защитава целостта на документа. С електронен подпис се подписват електронни документи от името на физическо или юридическо лице. Можете да подписвате документи, договори, електронна поща, банкови транзакции, файлове и други. Електронният подпис е приравнен към саморъчния подпис. Издава се от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Съдържа данни на титуляра (физическо лице или физическо лице, представител на юридическо лице), данни за издателя и срок на валидност. Електронните подписи могат да бъдат проверявани в регистър. Електронният подпис е криптографска функция, която обработва информацията. Целта на обработката е да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна от изпращането до получаването. Електронните подписи се използват навсякъде, където се обменя важна информация по електронен път:

При обмен на електронни документи с администрацията – НАПНОИАгенция по вписваниятаСистема за сигурно електронно връчванеНЗОКРегистрация в Бюра по трудае-свидетелство за съдимостМВРПортал на електронни услуги -E-Gov.bgАСПМОСВМитнициОбщински администрации и др. При онлайн банкиране, подписване на договори, фактури, e-mail кореспонденция и др.

InfoNotary е търговска марка на "Инфонотари" ЕАД. Тя Ви осигурява достъп до електронно-административните услуги, предоставяни от органите на държавното и местно управление, достъп до онлайн банкиране, високо ниво на сигурност в комуникацията Ви в интернет, възможност за криптиране на документи, които могат да Ви послужат за реализиране и на различни вътрешнофирмени цели.