Политика за поверителност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ са описани начините, по които „ТЕХНОТРЕЙД СЕРВИЗ“ ООД събира, съхранява и използва лични данни чрез www.technosvarna.bg („Сайта”), за лица, които посещават този сайт. Ползвайки този сайт, вие се съгласявате със събирането и използването на лични данни съгласно изложеното в настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Вие също така потвърждавате, че „ТЕХНОТРЕЙД СЕРВИЗ“ ООД може без предизвестие да актуализира настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Тази политика е съобразена с регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни, събирани в сайта, по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, е „Технотрейд сервиз“ ООД, с ЕИК 130063527, адрес гр. Варна, ул. Васил Априлов 1-3, тел. 052/611783; 052/612502, ел. поща: technos@triada.bg, наричан "Администратор".

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

При посещението Ви на нашия сайт, ние не събираме лични данни за Вас , освен ако Вие не ги предоставите доброволно. Ако не сте съгласни с някое от условията на тази ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, моля не предоставяйте никакви лични данни на този сайт. Ако изберете да не предоставите лични данни на този сайт, това няма да доведе до никакви ограничения на достъпа Ви до сайта и информацията в него.

Администраторът обработва следните категории лични данни:
- лични данни, доброволно предоставяни от потребителите на сайта, при използване на формата за контакт – име, фамилия, електронен адрес.

 

БИСКВИТКИ

Сайтът използва бисквитки (или още “cookies”). Запознайте се с приетата Политика за използване на „бисквитки“.

 

ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Администраторът ще обработва събираните в Сайта лични данни за следните цели:

 • При попълване на формата за контакт, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат използвани от Администратора. Предоставените доброволно лични данни – име, фамилия и електронен адрес ще бъдат използвани за отговор на изпратеното от Вас съобщение във формата за контакт.
 • Когато предоставите доброволно лични данни, Администраторът ще използва тази информация единствено по позволения от закона начин.
 • Администраторът няма да предоставя или продава Вашите лични данни на външна организация за използване за нейни цели без Вашето съгласие.
 • Администраторът ще предостави личните Ви данни на органи, институции и лица, на които е длъжен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство (съгласно заповед за обиск, призовка или съдебна заповед).

Вашите лични данни не са обект на автоматизирана обработка с цел вземане на решения от страна на Администратора.

 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до окончателно прекратяване на всички отношения между страните, освен в случаите, когато по закон Администраторът трябва да съхранява данните Ви.

 

СИГУРНОСТ

Администраторът пази сигурността на личните данни, които предоставяте и ще предприеме разумни мерки, за да ги защити от загуба, неправомерна употреба или промяна.
От изпълнителите, които имат достъп до Вашите лични данни Администраторът изисква да запазят поверителността им и да не използват информацията за цели, различни от целите на Администратора.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Докато Администраторът обработва и съхранява лични данни, свързани с Вас според Регламента на ЕС имате право да:

 • поискате предоставяне на информация, свързана с обработване на лични данни, като това може да се случи писмено, по електронен път или устно при положение, че идентичността на субекта е доказана с други средства.
 • получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързни с Вас.
 • поискате достъп до обработваните Ваши лични данни в случай, че лични данни, свързани с Вас се обработват от Администратора, както и следната информация: целите на обработването, категориите лични данни, получателите пред които ще бъдат разкрити личните данни, предвидения срок за съхранение.
 • поискате лични данни, свързани с Вас да бъдат допълнени или коригирани.
 • поискате Администраторът да ограничи обработването на личните Ви данни.
 • оттеглите дадено съгласие, за да спрете обработваме на Ваши лични данни възоснова на дадено съгласие.
 • поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от законовите основания за това.
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни, за да го спрете.

Ако смятате, че докато обработваме Ваши лични данни правата Ви са нарушени, можете да се свържете с Администратора. Имате право да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това (www.cpdp.bg).

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Администраторът прилага организационни и технически мерки, за да гарантира защитата на личните Ви данни. Тези мерки за сигурност включват следните (но не само) дейности:

 • Администраторът е установил изискванията за обработка и съхранение на лични данни с вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • Администраторът е установил задължения за поверителност за своите служители;
 • достъпът до офис оборудването на Администратора и компютрите на всеки служител е ограничен;
 • Администраторът прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в европейското и българското законодателство, както и най-добрите практики от международни стандарти;
 • с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др..

Мерките за сигурност, които прилагаме са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

Последна актуализация: 10.10.2018