Блог

Какви документи са нужни за издаване на квалифициран електронен подпис eSign?

Какви документи са нужни за издаване на квалифициран електронен подпис eSign?

Какви документи са нужни за издаване на квалифициран електронен подпис eSign? Цени на видовете КЕП, които издаваме, може да видите тук. физически лица За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите офиса на "Технотрейд сервиз" ООД и да представите Вашата лична карта. юридически лица За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите офиса на "Технотрейд сервиз" ООД и да представите следните документи: + Документ за самоличност на Автора който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице + Печат на юридическото лице + В случай, че Титулярът упълномощи свой представител - нотариално заверено пълномощно по образец на СЕП България . свободни професии За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите офиса на "Технотрейд сервиз" ООД и да представите следните документи:…
Прочетете още
Квалифициран електронен подпис eSign

Квалифициран електронен подпис eSign

Квалифициран електронен подпис eSign Цени на видовете КЕП, които издаваме, може да видите тук. eSign служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб-базирани приложения, подписване на електронни документи и договори, електронна поща, банкови транзакции, високо ниво на сигурност в комуникацията Ви в интернет, възможност за криптиране на документи, включително и вътрешнофирмени. Можете да работите с интернет портали, които предоставят електронни услуги. С eSign удостоверителни услуги си осигурявате достъп до електронно-административните услуги, предоставяни от органите на държавното и местно управление, банкови институци, онлайн банкиране. Вижте списък на някои органи, пред които можете да се идентифицирате с Вашето eSign Удостоверение за КЕП: Държавни органи: + Национален осигурителен институт + Агенция Митници + Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване + Търговски регистър - Агенция по вписванията + Регистър…
Прочетете още
Какво е Елекронен подпис (КЕП, УЕП, КУКЕП)?

Какво е Елекронен подпис (КЕП, УЕП, КУКЕП)?

Какво е Елекронен подпис (КЕП, УЕП, КУКЕП)? Електронният подпис защитава електронни документи, от фалшификация. Той съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Електронните подписи могат да бъдат проверявани в специални регистри. Използват се навсякъде, където се обменя важна информация по електронен път. Има усъвършенстван (УЕП) и квалифициран електронен подпис (КЕП). Усъвършенстван е електронен подпис, който: + дава възможност за идентифициране на автора; + свързан е по уникален начин с автора; + създаден е със средства, които са под контрола единствено на автора; + свързан е с електронното изявление по начин, който осигурява установяването на всякакви последващи промени. Квалифициран е усъвършенстван електронен подпис, който отговаря на две допълнителни изисквания: + придружен е от издадено от доставчик на удостоверителни услуги удостоверение за квалифициран електронен подпис,…
Прочетете още
документи за касов апарат

документи за касов апарат

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАСОВИЯ АПАРАТ ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАМЕ? Търговците не са длъжни да отпечатват дневни финансови отчети от фискалното устройство (ФУ), като това не се отнася за лицата, използващи ЕСФП. Всяко фискално устройство, генерира автоматично дневен финансов отчет снулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки 24 часа, през който са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени/изведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от търговеца. (още…)
Прочетете още
Какво ще изпраща Вашия касов апарат към НАП

Какво ще изпраща Вашия касов апарат към НАП

Според измененията на наредба Н-18 за касовите апарати, публикувана на 28.09.2018г., фискалните устройства (касови апарати, фискални принтери, ИАСТУД), трябва да изпращат на сървър на НАП следните данни от продажби, по хронологичен ред на издаването им: - На всеки 5 минути, данни от всички фискални бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. ФУВАС няма да изпращат данни за боновете. Сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращането, данните се изпращат отново след 5 миинути. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа; При неизправност на връзката и невъзможност за предаване от ФУ/ИАСУТД на данни от фискален/системен бон, до 24…
Прочетете още
Мнения относно Н-18

Мнения относно Н-18

В тази публикация ще се опитам да Ви представя линкове към различни мнения относно измененията на наредба Н-18 на МФ и какво се очаква да се случи след реалното и влизане в сила. Списък с фискални устройства, които ще могат да бъдат доработени съгласно новите изисквания и да се използват след изтичане на сроковете за подмяна или доработка можете да видите тук . Вижте един добър поглед върху наредбата от Ясен Танев ТУК. Кой софтуер трябва да се свързва с касовия апарат - тестов въпросник от НАП в работен вариант. Едно мнение относно наредба Н-18 на Ясен Танев от Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер. СУПТО - Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Няколко публикации на Данко Мицев - учредител на БАРБС (Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер): Какво…
Прочетете още