Квалифициран електронен подпис eSign

Квалифициран електронен подпис eSign

Цени на видовете КЕП, които издаваме, може да видите тук.
eSign служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб-базирани приложения, подписване на електронни документи и договори, електронна поща, банкови транзакции, високо ниво на сигурност в комуникацията Ви в интернет, възможност за криптиране на документи, включително и вътрешнофирмени. Можете да работите с интернет портали, които предоставят електронни услуги. С eSign удостоверителни услуги си осигурявате достъп до електронно-административните услуги, предоставяни от органите на държавното и местно управление, банкови институци, онлайн банкиране. Вижте списък на някои органи, пред които можете да се идентифицирате с Вашето eSign Удостоверение за КЕП:

Държавни органи:

+ Национален осигурителен институт
+ Агенция Митници
+ Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване
+ Търговски регистър – Агенция по вписванията
+ Регистър Булстат
+ Комисия за защита на личните данни
+ Национална здравноосигурителна каса
+ Национална агенция за приходите
+ Главна инспекция по труда
+ Централен кредитен регистър
+ НБД „Население“
+ Агенция „Пътна инфраструктура“
+ Централен Депозитар
+ Министерство на правосъдието – електронно свидетелство за съдимост
+ МВР – Портал за електронни административни услуги
+ Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
+ Електронно Медицинско Досие

Органи на местно управление

+ Община Пазарджик
+ Общинска администрация Пловдив – Портал за електронни административни услуги

Банки и портали за електронни плащания

+ Първа инвестиционна банка
+ ДСК Банк
+ Уникредит Булбанк
+ Юробанк И Еф Джи – България (Пощенска банка)
+ Централна Кооперативна Банка
+ eBG.bg
+ Обединена българска банка
+ Общинска банка АД

Други

+ Register.BG