Мнения относно Н-18

В тази публикация ще се опитам да Ви представя линкове към различни мнения относно измененията на наредба Н-18 на МФ и какво се очаква да се случи след реалното и влизане в сила. Списък с фискални устройства, които ще могат да бъдат доработени съгласно новите изисквания и да се използват след изтичане на сроковете за подмяна или доработка можете да видите тук .
Вижте един добър поглед върху наредбата от Ясен Танев
ТУК.

Кой софтуер трябва да се свързва с касовия апарат – тестов въпросник от НАП в работен вариант.

Едно мнение относно наредба Н-18 на Ясен Танев от Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер.

СУПТО – Софтуер за управление на продажбите в търговски обекти. Няколко публикации на Данко Мицев – учредител на БАРБС (Българска Асоциация за Развитие на Бизнес Софтуер):

Какво всъщност предстои с промените в наредба Н-18?


Наредба Н-18 и „Софтуер за Управление на Продажбите в Търговски Обект“


Наредба Н-18 и фискалните устройства


Ползваме ли или не СУПТО?

И нещо интересно от отговорите на НАП по повод на софтуера и връзката му с новите фискални устройства:

„Софтуера за управление на продажбите в търговски обект няма да може да работи без новите принтери. Това означава, че търговците, които трябва да приведат дейността си в съответствие с наредбата в
определения срок – 31.03.2019 г. или 30.06.2019 г., ще трябва да координират
закупуването на ново/и ФУ с инсталирането на новия софтуер.“