Какви документи са нужни за издаване на квалифициран електронен подпис eSign?

Какви документи са нужни за издаване на квалифициран електронен подпис eSign?

Цени на видовете КЕП, които издаваме, може да видите тук.

физически лица

За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите офиса на „Технотрейд сервиз“ ООД и да представите Вашата лична карта.

юридически лица

За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите офиса на „Технотрейд сервиз“ ООД и да представите следните документи:
+ Документ за самоличност на Автора който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице
+ Печат на юридическото лице
+ В случай, че Титулярът упълномощи свой представител – нотариално заверено пълномощно по образец на СЕП България .

свободни професии

За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите офиса на „Технотрейд сервиз“ ООД и да представите следните документи:
+ Документ за самоличност на лицето, което ще бъде вписано в Удостоверението
+ Документ за браншова принадлежност