Какво ще изпраща Вашия касов апарат към НАП

Според измененията на наредба Н-18 за касовите апарати, публикувана на 28.09.2018г., фискалните устройства (касови апарати, фискални принтери, ИАСТУД), трябва да изпращат на сървър на НАП следните данни от продажби, по хронологичен ред на издаването им:

– На всеки 5 минути, данни от всички фискални бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. ФУВАС няма да изпращат данни за боновете.

Сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращането, данните се изпращат отново след 5 миинути. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;

При неизправност на връзката и невъзможност за предаване от ФУ/ИАСУТД на данни от фискален/системен бон, до 24 часа от издаването му, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, като не се допуска извършване на никакви операции, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН. При възстановяване на връзката работата на ФУ/ИАСУТД се възстановява автоматично и се предават неизпратените данни.